Welke voorzieningen zijn nodig om eenvoudig zorg op afstand mogelijk te maken in aangepaste woningen waar ouderen langer thuis kunnen blijven wonen?

Met het politieke besluit om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en het overgrote deel van de verzorgingstehuizen te sluiten, wordt de noodzaak de woning aan te kunnen passen voor bewoning bij ouderdomsziektes (dementie, parkinson, etc.) groot. Ook het kunnen monitoren van patiënten en bieden van zorg op afstand moeten mogelijk gemaakt worden. Deel van de aanpassingen zullen ruimtelijk zijn (uitbouw met bed op begane grond), een ander deel functioneel (traplift) en weer een ander deel installatietechnisch (bedieningspanelen/robotica, sensortechnologie en diagnosesoftware).