Welke vloeibare brandstoffen zullen de toekomst van onze mobiliteit via de weg, water en de lucht in de toekomst beheersen ?

Vloeibare brandstoffen zijn de fundamentele energiebron voor transport. Ze zullen dat de komende decennia ook blijven: deze vorm van energie is een factor 20-50 lichter dan de best denkbare batterijen, en ruim 20 maal compacter. Het is daarom uitgesloten dat zwaar transport over lange afstanden, zoals lucht- en scheepvaart en het goederentransport over de weg, volledig elektrisch zal geschieden. Dat wil echter niet zeggen dat die vloeibare brandstoffen fossiele brandstoffen zullen blijven. Er wordt veel onderzoek verricht naar de opslag van duurzaam geproduceerde energie in de vorm van (o.a.) vloeibare brandstoffen. Daarmee krijgen we voor het eerst de mogelijkheid om de brandstof te optimaliseren: we zijn niet langer afhankelijk van wat er uit de bodem komt (olie), maar kunnen zelf de chemische samenstelling van de vloeibare brandstof bepalen. De uitdaging voor de nabije toekomst is dan ook om de beste brandstof voor een specifieke toepassing te vinden, een simultane optimalisatie van aandrijvingsconcept en brandstof.