Welke verklaringsmechanismen liggen ten grondslag aan het veel voorkomende fenomeen SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)? En wat zijn effectieve interventies?

SOLK komt veel voor, en heeft, bij langer duren, ingrijpende gevolgen voor mensen: hun dagelijks functioneren, hun arbeidsparticipatie en hun kwaliteit van leven wordt nadelig beïnvloed. Naar schatting hangt een vijfde tot een kwart van het ziekteverzuim samen met SOLK, ook de maatschappelijke gevolgen zijn groot. Inmiddels is van een aantal factoren bekend dat ze samenhangen met SOLK of met een ongunstig beloop van SOLK, maar inzicht in verklarende mechanismen ontbreekt nog grotendeels. Dat inzicht is nodig om effectieve interventies te kunnen ontwikkelen en daarmee de (ziekte) last van SOLk te verminderen. Dat inzicht in welke verklarende mechanismen ten grondslag liggen aan SOLK is ook nodig om subgroepen te kunnen identificeren bij wie specifieke interventie nodig en werkzaam zijn.