Welke vereisten stelt de energietransitie aan de stedelijke omgeving?

Over de hele wereld en ook in Nederland trekken steeds meer mensen vanuit landelijk gebieden naar de stad, er ontstaan nieuwe metropolen en mega cities. Daarnaast hebben demografische trends, zoals vergrijzing en kleinere huishoudens, een grote invloed op de stedelijke omgeving en haar samenstelling. Om steden leefbaar en toekomstbestendig te houden is een transitie van de stad noodzakelijk. Maar, de stad is een complex systeem dat niet met louter korte termijn maatregelen te veranderen is. Hoe ziet de stad van 2050 er uit en hoe kunnen wij hier naartoe werken? Smart cities zijn gebaseerd op nieuwe technologieën, zoals elektrisch vervoer, straatverlichting met sensoren en mobiele netwerken. Er is echter nog veel onderzoek nodig naar de toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe technologieën in de gebouwde omgeving. Dit onderzoek vraagt een samenwerking tussen stadsbewoners, stadsbestuur, onderzoeksinstituten en de bedrijfsleven. Daarnaast dient nieuwe kennis ontwikkeld te worden met betrekking tot stedenbouw en bestuurlijke instrumenten om zowel voor de lokale als globale schaal tot nieuwe oplossingen te komen. Zonder gericht onderzoek loopt Nederland als één van de dichtstbevolkte landen ter wereld het risico om aan leefbaarheid in te boeten, zolang problemen als toenemende verdichting, onveiligheid en een ongezond leefmilieu niet aangepakt worden.