Welke verbeterde prestaties zijn er te behalen voor mechatronische systemen met grote aantallen gedistribueerde sensoren en actuatoren?

Wie had vijf jaar geleden gedacht dat bedrijven als Philips, GE en Siemens zich volledig richten op zorgtechnologie (health tech) en Google en Apple met slimme horloges als grootste bedreiging ervaren? Hun slimme horloges vol met sensoren die permanent onze hartslag en lichaamstemperatuur registeren, bieden straks de mogelijkheid om op basis van deze data (-analyses) bijvoorbeeld nieuwe zorgdiensten aan te bieden. Aan harde technologie zijn actieve materialen nodig voor sensing en actuatie op basis van combinaties van materialen, in multi-scale architecturen en met functionele gradiënten die vervaardigd worden en volledig geïntegreerd in een compleet product met 3D printing. Op termijn zal ook de stap naar biomedische 3D-print systemen nodig zijn. Ontwerpers tekenen niet meer, maar laten computers optimale structuren uitrekenen. Naast het ontwerp van het klant-specifieke product zal de computer ook het fabricage “recept” bepalen. Ondertussen wordt ook het op hoge snelheid aanbrengen van nano-structuren van groter belang, waarbij multi-scale steeds vaker voor een klant specifiek product zal betekenen van nano-meter naar meters.