Welke verantwoordelijkheden hebben aandeelhouders van ondernemingen in de maatschappelijke en economische keuzes van het ondernemingsbestuur?

De verantwoordelijkheid voor de strategie van een onderneming en hoe onderneming omgaan met maatschappelijke, economische en ethische dilemma's ligt bij veel ondernemingsvormen bij het ondernemingsbestuur (directie en toezichthouders). In hoeverre aandeelhouders/eigenaren ook een eigen verantwoordelijkheid zouden kunnen of moeten hebben is nog nauwelijks onderzocht. Zolang de aandeelhouder wordt gezien als uitsluitend een verstrekker van kapitaal is het ook lastig voorbij te gaan aan de focus op waarde creatie voor de aandeelhouder. Hebben verstrekkers van kapitaal ook niet een eigen verantwoordelijkheid in de maatschappelijk en economische verantwoorde keuzes die het ondernemingsbestuur maakt? 'Verantwoord eigenaarschap' of 'Responsible ownership' is een nog nauwelijks ontgonnen terrein. Het is nuttig om de verschillende eigendomsconstellaties (DGA ondernemingen, familiebedrijven, private equity owned bedrijven, beursgenoteerde ondernemingen, staatsbedrijven en coöperaties) naast elkaar te zetten en te komen tot nieuwe theorievorming en toepassing daarvan in de praktijk. Hoe kunnen en moeten aandeelhouders meesturen in de ontwikkeling van een onderneming en haar rol in de maatschappij?