Welke veranderingen in het ouderschap zijn de komende jaren te verwachten?

Als lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap is het voor mij niet moeilijk te voorspellen dat de familierechtelijke agenda ten minste gedurende de komende tien jaren zal worden bepaald door discussies over veranderingen in het ouderschap. De staatscommissie rapporteert uiterlijk 1 mei 2016 aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, daarna moet het kabinet zich buigen over het advies en ten slotte is het parlement aan het woord. Het parlementaire debat zal vele jaren in beslag nemen, omdat de materie - meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap - politiek zeer gevoelig ligt.