Welke toepassingen dragen bij zodat het toenemend aantal chronische patienten blijft participeren in de maatschappij?

De groep chronische patienten wordt steeds groter. Technologie en kennis zorgen ervoor dat er veel vernieuwende toepassingen ontwikkeld kunnen worden om deze groep goed te bedienen. Hoe zorgen we dat er ontwikkeld blijft worden en onderzoek gedaan blijft worden om deze groep op allerlei mogelijke manieren effectief en efficient te helpen om deel te blijven nemen in de maatschappij