Welke (toekomstige) alternatieve energiebronnen zijn er voor de aandrijving van grote schepen, zowel civiel als militair?

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Dat noodzaakt tot het vinden van alternatieve energiebronnen. Een sector die sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen is de scheepvaart, zowel de civiele scheepvaart als de marines. Een gebrek aan brandstof heeft consequenties voor respectievelijk onze economie en veiligheid. Het vinden van alternatieve energiebronnen is voor een land wat afhankelijk is van een veilige scheepvaart dan ook van groot belang.