Welke technologieën moeten ontwikkeld worden voor effectieve (serious) games?

Games spelen een steeds belangrijkere rol in allerlei segmenten van de samenleving: educatie, gezondheidszorg, veiligheid, beleid, creatieve industrie, en andere economische, culturele, en sociale sectoren. Games laten spelers oefenen, experimenteren, en onderzoeken in een veilige en motiverende omgeving. Vanwege de schaarste aan leraren, medische behandelaars, beleidsmakers, etc. worden games steeds meer ingezet, omdat dit zowel schaalbaar als personaliseerbaar is. Er is echter nog weinig bekend over welke mechanismen goed werken, wat de effectiviteit is van serious games, en hoe games beter ontworpen, gebouwd, en gebruikt kunnen worden. Daarvoor zijn meer kennis en methoden nodig. Onderwerpen die onderzoek vereisen zijn onder andere ontwerptechnieken, verhaalstructuren, interactietechnieken, methoden voor animatie en visualisatie, autonome intelligente agenten, persuasieve en coachings- en beslissingsondersteuning-technieken, gebruik en effectiviteit.