Welke strategieen en ruimte gebruiken gemeenteambtenaren om de decentralisatie van eerder centrale overheidstaken zo goed mogeljk uit te voeren?

In vele takken van het openbaar bestuur is decentralisatie van taken waarneembaar. In Nederland betreft dat bijvoorbeeld de uitvoering van het zorgbeleid, maar internationaal zie je ook sterke voorstanders van decentralisatie op vele beleidsterreinen (meestal onder het argument van meer democratie) . Deze lokale bureaucraten/beleidsuitvoerders hebben niet altijd dezelfde capaciteiten om al het beleid dat op hun afkomt uit te voeren en ze maken zelf keuzes in hoe zij dat beleid uitvoeren. Hoe doen ze dat eigenlijk die keuzes maken, en welke strategieen passen ze toe om beleid naar eigen en naar hoger inzicht adequaat uit te voeren. Hoe adaptief zijn zij met betrekking tot veranderend beleid en veranderende samenlevingen? In een toekomst waar verdere decentralisatie denkbaar is, moeten onze beste (betaalde) ambtenaren wellicht niet op het ministerie, maar bij de gemeente zitten.