Welke samenhang is zichtbaar tussen enerzijds internationale vredesoperaties in niet-westerse landen en anderzijds de veiligheid van westerse landen.

Deze vraag houdt verband met breder onderzoek naar de relatie tussen interne en externe veiligheid van westerse landen.