Welke rol spelen (historische) cultuur en literatuur in de vormgeving en verspreiding van economische geletterdheid (dat wil zeggen: kennis, normen en waarden met betrekking tot economie)?

De meeste Nederlanders bewegen zich in kapitalistische systemen zonder de gebruiksaanwijzing ervan te kennen. De econoom lijkt nog het beste toegerust om met een breed palet aan theoretische modellen bepaalde economische verschijnselen te verklaren. Voor niet-economen geldt doorgaans dat ze die achterliggende theorie niet kennen, en niet kunnen handelen op basis van kennis van achterliggende mechanismen. Literatuur en cultuur leveren een breed publiek óók economische kennis. Immers, De Prooi, Dit kan niet waar zijn, De verleiders maar ook televisiesoaps als Goede tijden, slechte tijden, historische schelmenromans en rederijkersspelen instrueren/instrueerden het publiek over economische normen en waarden als sociale mobiliteit, ethiek van het bankwezen, rendementsdenken et cetera. Cultuur en literatuur beïnvloeden zo economisch handelen en bieden reflectie op economische praktijken. De Franse econoom Thomas Piketty gebruikte voor zijn Capital in the 21st Century niet voor niets romans om de negentiende-eeuwse ontwikkeling van welvaart te begrijpen. Wetenschappelijk onderzoek naar de rol van literatuur in de vorming en verspreiding van economische geletterdheid in Nederland bleef tot op heden vrijwel uit, en hoort daarom nu op de Nationale Wetenschapsagenda thuis. Op deze manier kan de wetenschap het denken over het vraagstuk van de noodzaak en functie van economische geletterdheid in een democratisch systeem bevorderen.