Welke rol spelen diensten in economische en technologische ontwikkeling? Hoe kunnen beleidsmakers en bedrijven hier gebruik van maken?

Het introduceren van nieuwe diensten biedt grote kansen voor bedrijven. Toch hebben managers en beleidsmakers vaak maar een onduidelijk beeld bij wat diensteninnovatie voor hen kan betekenen. In de praktijk komt het erop neer dat men bij diensteninnovatie doorgaans direct denkt aan de dienstensector, terwijl het bieden van nieuwe oplossingen en ervaringen juist steeds meer wordt gezien als iets waarmee ook maakbedrijven zich kunnen onderscheiden. Hoewel iedereen het erover eens is dat diensten er toe doen, is er dringend behoefte aan meer inzicht in de vraag welke precieze rollen diensteninnovatie heeft in economische ontwikkeling.