Welke rol spelen culturele factoren (van taal, literatuur, theater, muziek, beeldende kunst, documentaires en games tot science fiction films) bij de beeldvorming over maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering?

Culturele factoren vormen (mede) het beeld dat we hebben van onszelf en de wereld om ons heen. Zo worden ook ons beeld van en ons denken over maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering beïnvloed door de boeken die we lezen, de films die we zien, de kunst die we bekijken en de games die we spelen. Culturele voorstellingen en interpretaties daarvan kunnen dan ook de beeldvorming en publieke opinie over het klimaat en duurzaamheid beïnvloeden en zo het bewustzijn over klimaatverandering vergroten. Het is daarom van belang om te onderzoeken en analyseren welke rol culturele factoren spelen bij de beeldvorming over maatschappelijke problemen. Op welke wijze komen literaire werken over maatschappelijk relevante kwesties tot stand en hoe worden deze geïnterpreteerd? Welke vormen van culturele voorstellingen zijn het meest geschikt om klimaatproblemen, milieu en duurzaamheid aan de orde te stellen en om ons bewustzijn over klimaatverandering te vergroten? Welke culturele praktijken en rolmodellen in de media sporen mensen aan om een duurzamere levensstijl aan te nemen? Hoe beïnvloeden culturele factoren de vorming van identiteit(en) en gemeenschap(pen) in tijden van crisis? De geesteswetenschappen zijn bij uitstek in staat om deze vragen te beantwoorden, door historisch onderzoek en analyse van taal, media, kunst etc..