Welke rol spelen biobouwers in het duurzaam kustbeheer (Building with Nature)?

Voor kustbeheer wordt meer en meer gebruik gemaakt van natuurlijke processen voor sedimentdynamiek en accretie, onder meer met behulp van biotische processen.