Welke rol speelt kennis in hedendaags kapitalisme?

Aanhangers van de cognitief kapitalisme these stellen dat kapitaalaccumulatie tegenwoordig met name via immateriële arbeid loopt, en in het bijzonder door het kapitaliseren op kennis en creativiteit. Weinig specifieks is hierover nog bekend middels empirisch onderzoek. Bijvoorbeeld op het gebied van de deeleconomie en het online leven is hier nog veel te leren over de hedendaagse 'geest van het kapitalisme'.