Welke rol speelt de therapeutische relatie tussen zorgprofessional en patiënt/cliënt?

Het is bekend dat de effectiviteit van therapeutische interventies in de zorg mede wordt bepaald door factoren als: evidence based behandelingen (medicatie en behandelprotocollen), placebo, en externe factoren (onverwachte gebeurtenissen in het leven van de patiënt). Naar deze zogenoemde specifieke factoren gaat in onderzoek ook alle aandacht uit. Echter, de meeste zorgprofessionals weten uit ervaring ook dat met name de therapeutische relatie een voorwaarde is voor effectief handelen. Er moet a.h.w. een 'klik' zijn tussen professional en patiënt. Nergens wordt duidelijk welke rol deze nonspecifieke factor speelt. Vandaar de vraag.