Welke rol speelden lokale verenigingen, zoals sportverenigingen, in het versterken of bepalen van de lokale identiteit, en hoe verhoudt zich dit tot de rol van grote verenigingen van hetzelfde soort die op een landelijk niveau werken?

Het onderzoek naar de civil society van Nederland richt zich sterk op grote verenigingen die landelijk bijdragen, zoals politieke partijen. Mij lijken juist kleine, lokale verenigingen interessant, waarbij de relatie tussen lokale en nationale identiteit, een globaliserende wereld en kleinschalige verenigingen en de rol die deze verenigingen bij de ontwikkeling van deze identiteiten speelden, en een vergelijking van deze kleine verenigingen met hun landelijke tegenhangers.