Welke rol speelde Rome in de intellectuele en artistieke ontwikkeling van de Nederlandse Gouden Eeuw?

De mythe van de Gouden Eeuw presenteert de Nederlandse zeventiende eeuw als een volstrekt nieuw en uniek tijdperk, waarbinnen ongekende culturele, politieke en artistieke ontwikkelingen plaatsvonden. Veel Nederlandse notabelen, wetenschappers en kunstenaars ontleenden echter inspiratie aan hun internationale reizen, waarin Italië en met name Rome de belangrijkste bestemming vormden. Hoe bewogen deze Nederlanders zich in het vroegmoderne Rome en op welke manier had dit invloed op hun intellectuele en artistieke netwerken en ontwikkeling?