Welke rol kunnen Virtual Reality en Applied Gaming spelen bij het leren de-escaleren van gewelddadig gedrag, zowel vanuit het perspectief van de 'agressor' als dat van de 'de-escalator'?

Serious Games zijn computerspellen die zijn ontwikkeld voor een ander doel dan puur vermaak. Toepassingen van Serious Games zijn te vinden binnen veel verschillende domeinen, waaronder de gezondheidszorg, het onderwijs, en de sociale veiligheid. De meeste toepassingen zijn te classificeren als games voor training (bijvoorbeeld voor conflictbeheersing, militaire missies, of onderhandelen) of games voor therapie (bijvoorbeeld bij depressies, fobieën, of stress-stoornissen). Nederland is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de mondiale topspelers wat betreft de wetenschappelijke en industriële stand van zaken op het gebied van Serious Games. Desondanks staat het vakgebied nog in de kinderschoenen. Een belangrijk toepassingsgebied waarin nog veel winst te behalen valt, is dat van de sociale veiligheid. Gewelddadig gedrag is nog altijd een groot maatschappelijk probleem, en er is veel behoefte naar methoden om hiermee te leren omgaan, zowel vanuit het perspectief van daders als dat van slachtoffers. De inzet van Serious Games biedt hier grote mogelijkheden voor, aangezien met behulp van games belangrijke vaardigheden kunnen worden getraind waarvan het trainen in de echte wereld vaak kostbaar, onpraktisch en onethisch is. Voorbeelden van zulke vaardigheden zijn agressie de-escalatie, crowd management, onderhandeling en agressietherapie.