Welke rol kunnen nieuwe productietechnieken spelen bij het ontwikkelen van innovaties om de nodige maatschappelijke veranderingen te realiseren?

Technologische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Robotisering, additive manufacturing (waaronder 3D printing), virtual reality en intelligente materialen bieden een arsenaal aan mogelijkheden. De uitdaging is te onderzoeken waar en hoe deze zinvol kunnen worden ingezet.