Welke rol kan de literatuur spelen bij het denken over menselijke identiteit en menselijke vrijheid?

Als tegenwicht tegen de (neuro)wetenschappelijke claims die een materialistisch/naturalistisch denken vertegenwoordigen – ‘Wij zijn ons brein’ – onderzoeken diverse filosofen het ‘zelf’ vanuit een fenomenologische/hermeneutische invalshoek, waarbij de persoonlijkheid bijvoorbeeld narratief wordt opgevat en literatuur een cruciale rol kan spelen. In Nederland houden weinig filosofen zich met een dergelijke benadering bezig. Het 'denken over de mens' vanuit een hermeneutische en literaire invalshoek zou in Nederland meer aandacht verdienen.