Welke rol kan Big Data/data science spelen bij het ontwikkelen van innovaties om de nodige maatschappelijke veranderingen te realiseren.

Technische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. The Ínternet of Things en, onder andere, smartphones zorgen voor een enorme dataproductie waar nieuwe diensten en producten mee ontwikkeld kunnen worden. De uitdaging is te onderzoeken hoe betekenis kan worden gegeven aan big data, zodanig dat dit de samenleving ten goede komt en hoe de datavergaring kan worden aangestuurd ten behoeve van het verkrijgen van waardevolle inzichten waarop maatschappelijke innovaties kunnen worden gebaseerd.