Welke rol dient de biologische waarheid te spelen bij de vestiging van afstamming van kinderen?

Speciale aandacht dient te worden gewijd aan de spanning tussen biologische afstamming en sociaal ouderschap, de consequenties van ART (assisted reproductive techniques), draagmoederschap, ‘patchwork’ families, kinderen die opgroeien met gelijkgeslachtelijke of transseksuele ouders. Beantwoording van de onderzoeksvraag vergt diepgaand vergelijkend onderzoek. Het beoogt problemen en oplossingen op Europees niveau in kaart te brengen, alsmede Europese standaarden te ontwikkelen teneinde in een antwoord te voorzien op actuele uitdagingen. Prof. Dr. Gerard-René de Groot and Dr. Susan Rutten, Maastricht University