Welke regeringsvorm past bij de energieke samenleving?

Meer en meer nemen burgers en groepen van burgers eigen initiatief voor zorg, onderwijs, energie, natuur, voedsel, geldsystemen. Daarmee onttrekt ze zich in meer of mindere mate aan de zorg én het gezag van de overheid. De overheid zoals we die in Nederland kennen is gestoeld op democratie. De stelling van waar uit ik de kennisvraag wil in gaan is dat overheids-democratie als staatsvorm niet past bij de energieke samenleving. Maar welke staatsvorm past het best bij de energieke samenleving die ruimte wenst voor eigen initiatief, de menselijke maat der dingen nastreeft, verantwoordelijkheid neemt, energie inbrengt?