Welke preventieve programas zijn werkzaam om (ernstige) SOLK te voorkomen?

Gezien de hoge zorgkosten en het sterke lijden van mensen met (deels onverklaarde) lichamelijke klachten, is het zinvol om hulpverlening nadrukkelijk te richten op preventie. Echter, er is nog weinig onderzoek gedaan naar protectieve factoren. Er zijn geen primaire/collectieve preventieprogramma (bijvoorbeeld op basisschool, middelbare school, op de werkvloer) om ontwikkeling van SOLK te voorkomen, terwijl de groep paienten die aan SOLK lijdt groot is. Zinvol dus om hier een model voor te ontwikkelen en risico factoren en beschremende factoren in kaart te brengen.