Welke preventieve maatregelen zijn succesvol in preventie van hart en vaatziekten bij vrouwen na een reproductieve aandoening (zoals zwangerschapsvergiftiging, vroeggeboorte)?

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn in Nederland de belangrijkste doodsoorzaak (32%) bij vrouwen. Vaak wordt de diagnose HVZ bij vrouwen niet herkent en ook niet gesteld. Wegens de veelvoorkomende oorzaak en ernstige gevolgen van sterfte en ziekte door HVZ bij vrouwen is meer inzicht nodig in mogelijkheden van preventie. Preventiestrategieën gericht op de gehele populatie zijn over het algemeen weinig effectief. In de afgelopen jaren is in enkele grote epidemiologische studies aangetoond dat vrouwen die een zwangerschap hebben doorgemaakt gecompliceerd door hoge bloeddruk en vroeggeboorte een grotere kans hebben op hart- en vaatziekten op oudere leeftijd. Met andere woorden, de zwangerschap kan worden gezien als een “stress test” voor (het risico op) HVZ. KENNIS HIAAT: welke preventieve maatregelen zijn effectief in deze groep voor het gezond ouder worden?