Welke preventiestrategie is het meest effectief in het verlagen van de kans op trombose bij hart- en vaatziekten?

Eén op elke vier mensen overlijdt ten gevolge van trombose. Dit kan zijn in de vorm van een hartinfarct, een beroerte of een longembolie. Het verlagen van de kans op trombose zal dus onmiddellijk een wezenlijke verbetering van de volksgezondheid tot gevolg hebben. De verlaging van de kans op trombose kan verkregen worden door bijvoorbeeld het bevorderen van veranderingen in levensstijl, door het identificeren van individuen die een erfelijk bepaalde kans op trombose hebben en deze te behandelen met gentherapie, en door het ontwikkelen van medicijnen die veilig voor preventie gebruikt kunnen worden en geen bloedingen veroorzaken. Op al deze terreinen zijn Nederlandse onderzoeksgroepen aan verschillende universiteiten actief en succesvol. Nederland is dus bij uitstek de plek om dit onderzoek te doen en de maatschappelijke opbrengst zal groot zijn.