Welke preventieprogramma’s, medische behandelingen, diagnostiek en zorg helpen ons het meest efficiënt in gezond ouder worden?

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen gezond opgroeien en mensen gezond ouder worden? Toegang tot kwalitatief hoogstaande zorg is voor iedereen van groot belang. Om dit te kunnen blijven garanderen is het nodig onderscheid te maken tussen doelmatige zorg met een optimale verhouding tussen prijs en uitkomst/kwaliteit en minder doelmatige zorg. Voor een groot deel van de huidige preventieprogramma’s, medische behandelingen, diagnostiek en zorg is dit nog onvoldoende uitgezocht. Daarnaast vragen de diversiteit van patiëntenpopulaties en de toenemende globalisering om een internationaal perspectief op de gezondheidszorg. Gezondheidsrisico’s kennen namelijk geen grenzen. Onderzoek naar de klinische praktijk, diagnostiek, therapie en zorg moet dan ook multidisciplinair en internationaal zijn, met aandacht voor de organisatie, beschikbaarheid en toegankelijkheid van gezondheidszorg wereldwijd. De nieuwe kennis kan verwerkt worden in onder andere richtlijnen voor zorgprofessionals, beslissingen over het verzekerde pakket en (inter)nationaal medisch beleid. Ook het ontwikkelen van nieuwe gezondheidszorg-gerelateerde technologieën zoals medicijnen, hulpmiddelen en operatietechnieken kent een internationale dynamiek. Er verschijnen in Nederland regelmatig nieuwe technologieën waarvan de veiligheid en effectiviteit is vastgesteld maar de doelmatigheid ten opzichte van andere technologieën onvoldoende is geëvalueerd in (multi)center klinisch onderzoek van hoge kwaliteit. Nederland heeft een uitstekende basisinfrastructuur om dit type onderzoek uit te voeren.