Welke plantengenen zijn betrokken bij de gevoeligheid en resistentie voor biotische en a-biotische stress en hoe interfereren die met elkaar en de omgeving?

Er komen veel sociale uitdagingen op ons af zoals zekerheid van voldoende voedselproductie bij klimaatverandering en mondiale bevolkingsgroei en gelijktijdig de noodzaak voor een duurzame plantaardige productie. Plantenveredeling is hierin een groot onderdeel van de oplossing. Om de potentie van plantenveredeling maximaal te benutten moeten we alles weten van de betrokken genen, hun interactie met elkaar en met zowel de biotische als a-biotische omgeving. We weten nu zoveel dat we zeker weten dat er potentie is maar ook dat we nog te veel niet weten om elke vraag te beantwoorden. De Nederlandse kennisbasis op plant behoort tot de wereldtop. Het Nederlandse veredelingsbedrijfsleven in zowel landbouw-, voedingstuinbouw- als sierteeltproducten behoort tot de wereldtop. Om dat ook in de toekomst te handhaven is een focus nodig op het belang van de plant en de potentie van veredeling als oplossing van maatschappelijke problemen. Sociale en economische belangen komen hierin samen. Een excellente publieke kennisbasis op plantenwetenschappen geeft een goede basis voor verdere wetenschappelijke ontwikkelingen, maar zeker ook voor een goede opleiding van nieuwe werkkrachten in de hoog innovatieve sector Uitgangsmaterialen.