Welke personalized treatment behandelingen verbeteren de uitkomsten voor kankerpatienten

Er is consensus dat personalized treatment behandelingen bij kankerpatienten belangrijk zijn om een betere prognose te behalen voor deze patienten. Welke de beste zijn, zowel qua anti-tumor effecten, bijwerkingen en kosteneffectiviteit, kan alleen maar middels goed opgezette klinische studies uitgezocht worden. Gezien de toenemende incidentie van kanker en de grote maatschappelijke effecten, verdient dit nog meer aandacht dan nu al het geval is.