Welke parallellen bestaan er tussen de Zuid-Afrikaanse Apartheidspolitiek en de politiek die rijke mensen in Nederland,met name in Enschede,bedrijven t.o.v. arme mensen?

Het is mijn hypothese dat er in Nederland een financiële Apartheidspolitiek wordt bedreven ten koste van de arme mensen in ons land.Aanwijzingen: *Aan hypotheekrente-aftrek wordt vele malen meer uitgegeven dan aan huur- subsidie. *De elektrische auto wordt zwaar gesubsidieerd,terwijl het openbaar vervoer wordt beperkt. *In Enschede is aan 1900 mensen de toegang tot de schuldsanering gewei- gerd,mensen kunnen verwarming en de eigen bijdrage ziektekosten niet meer betalen,i.s.m. art 5 EVRM,het recht op veiligheid. *Men gaat uit van het principe van zelfredzaamheid,maar veel mensen heb- ben niet de capaciteiten of de mogelijkheden om zichzelf te redden. *Arme mensen worden genegeerd of niet serieus genomen,omdat zij een kos- tenpost vormen waar de rijke mens niet graag geld aan uitgeeft. *Rijke mensen worden rijker ten koste van arme mensen.