Welke organisaties, kunst/cultuur, media en inspiratiebronnen gebruiken humanisten, agnosten en atheïsten om hun levensvisie mee vorm te geven?

Er bestaat in Nederland een grote groep niet-gelovigen. Sommigen zijn expliciet atheist, anderen humanist, anderen agnost en anderen combineren diverse tradities en inzichten. De grote groep niet-gelovigen hebben zeer waarschijnlijk wel degelijk een levensvisie, mensbeeld en wereldbeeld en hebben een geheel aan waarden en normen. Maar hoe laten ze zich inspireren, wat is de basis van hun levensvisie en welke bronnen gebruiken ze? (Denk aan media, kunst, cultuur, filosofie, sport, producten, familietradities etc.).