Welke opties hebben we om de wereldbevolkingsgroei af te remmen of zelfs te stoppen op een oorlogvrije manier, en zullen mensen en overheden daar aan mee willen werken?

Ik vermoed dat we op een manier leven die zijn langste tijd gehad heeft. Daarbij denk ik o.a. aan het teruglopen van de biodiversiteit, opwarming van de aarde, vervuiling en vernietiging van de natuur, kortom allerlei variabelen waarvan we afhankelijk zijn. Dit alles staat immers onder zware druk door de alsmaar toenemende bevolkingsgroei.