Welke oplossing wordt voorzien om de grote mismatch tussen vraag en aanbod van gebouwen in Nederland op te lossen ?

De panden gebouwd met houten balklagen zoals de 'grachtengordel' zijn na honderden jaren nog steeds in gebruik voor diverse functies, terwijl 'moderne' gebouwen leeg staan. Onderzoek van BNA/TUD " Zorg voor leegstand", heeft aangetoond dat slechts een beperkt (15-20 ) % van de leegstaande kantoren getransformeerd kan worden.