Welke onderwijshervormingen zijn nodig om een derde Gouden Eeuw te mogen beleven in de nabije toekomst?

De periode rond 1900 wordt wel de tweede Gouden Eeuw genoemd, met name vanwege het succes en de vooraanstaande positie van de Nederlandse wetenschap in die periode. Dit succes wordt wel toegeschreven aan de onderwijshervormingen geïnitieerd door Thorbecke, en de instelling van de HBS. Dit zou en nieuwe bevolkingsgroepen toegang tot hoger onderrwijs geven, tevens was er mobiliteit tussen middelbaar onderwijs en universiteit. Als leraar kon je uiteindelijk best wel professor worden. Tegenwoordig een uiterst zeldzaam fenomeen.