Welke nieuwe vormen van cocreatie kunnen in de creatieve industrie, in samenwerking met de kunsten, ontwikkeld en georganiseerd worden om nieuwe perspectieven te genereren voor complexe culturele, maatschappelijke en economische vraagstukken in een onvoor

De complexiteit van de wereld maakt deze vaak onvoorspelbaar. Dit confronteert ons met maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken die niet lineair, vanuit een eenvoudig perspectief of monodisciplinair oplosbaar zijn. Dit vraagt creativiteit in het organiseren van oplossingen, te midden van continue disruptie in een door technologie gemedieerde en gedomineerde omgeving. Nieuwe vormen van cocreatie kunnen helpen in het oplossen van zulke complexe vraagstukken. De vraag sluit aan bij meerdere grote onderzoeksthema’s.