Welke nieuwe materialen en systemen voor efficiënt warmtetransport kunnen er ontwikkeld worden?

Warmte kan in de gebouwde omgeving relatief efficiënt duurzaam opgewekt worden. Warmte kan echter relatief moeilijk getransporteerd worden en wordt zelden gebruikt op het moment dat het geproduceerd wordt. Voor grootschalige toepassing van duurzame warmte-energie is een meer efficiënte en compacte warmte-opslag en/of warmte transport noodzakelijk.