Welke nieuwe duurzame energiebronnen vinden we in de ondergrond?

De bodem heeft de wereld jarenlang fossiele vormen van energie geschonken zoals steenkool, aardolie en aardgas en de effecten van de winning zijn dagelijls in het nieuws. De Bodem kan echter ook een belangrijke bron zijn voor duurzame energie. Aardwarmte (of geothermie) uit de diepe bodemlagen kunnen een nieuwe energiebron vormen. Dichterbij speelt warmte- en koude-opslag een steeds grotere rol. In het grondwater kan je het overschot aan bovengrondse koude in de winter en warmte in de zomer opslaan en dit later weer benutten. Deze nieuwe vormen van energievoorziening uit de bodem vergen een secure afweging voor welke vorm waar in de bodem wordt gekozen. In warme en koude zones kan bijvoorbeeld geen grondwater meer worden gewonnen. Bij warmte- en koude-opslag zijn ook de nazorg en eventuele emissies naar het grondwater een belangrijk aandachtspunt.