Welke mogelijkheden heeft de mode-industrie om zelf iets te veranderen aan de extreme en soms onrealistische schoonheidsidealen die zij verspreidt en propageert?

De modewereld wordt vaak bekritiseerd vanwege haar extreme en onrealistische schoonheidsidealen. Ook binnen de modewereld zijn mensen hierover vaak zeer kritisch (Dit weten wij uit eigen ervaring: wij werken in deze industrie of hebben deze onderzocht). In de modewereld lijkt iedereen gevangen in een web van conventies en afhankelijkheden. Hierdoor blijven omstreden ideaalbeelden en normen in stand. Wij zouden graag een onderzoek zien naar de mechanismen waardoor deze conventies blijven bestaan en naar de mogelijkheden om deze schoonheidsstandaarden te veranderen. De laatste jaren zijn er in de modewereld initiatieven geweest voor Corporate Social Responsibility (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Zo publiceert het prestigieuze internationale tijdschrift Vogue geen foto’s meer van te dunne of jonge modellen. Het merk Dove werd bekend met de campagne met ‘echte vrouwen’. In Nederland is van deze maatschappelijk verantwoorde mode nog weinig te merken. Het kleine Nederlandse modeveld is eerder trendvolgend dan trendsettend. Maar een perifere positie kan ook een voordeel zijn (denk aan de Nederlandse Fairphone). De Nederlandse modewereld is weliswaar klein en perifeer, maar ook divers en sterk verbonden met de internationale modewereld. Het is daarom een geschikt veld om de mogelijkheden en belemmeringen te onderzoeken voor het propageren van gezondere, diversere, en minder extreme schoonheidsidealen.