Welke mogelijkheden biedt de inzet van ICT in het onderwijs om te komen tot onderwijsvernieuwing?

Van de inzet van ICT in het onderwijs wordt veel verwacht: een toename aan efficiëntie, de mogelijkheid tot differentiatie naar leerlingniveaus, een verbeterde aansluiting bij de bestaande digitale geletterdheid onder leerlingen, een grotere aantrekkelijkheid van onderwijsleerprocessen en meer gemotiveerde leerlingen, en uiteraard ook betere studieresultaten. Toch is bekend dat nieuwe technologieën door hun toepassing binnen bestaande sociale verhoudingen vaak slechts een gedeelte van hun vernieuwingspotentieel realiseren. ICT maakt het onder meer mensen mogelijk om van rol te wisselen, van ontvanger naar zender, en om te schakelen van individuele naar gezamenlijke informatiebewerking. Voor het onderwijs betekent dat, dat regulatie en de socialisering van leerprocessen flexibel gemaakt kunnen worden. Onderwijskundige ICT-toepassingen kunnen de sturing en controle over het leren verleggen van leerkracht naar leerling en leiden tot vormen van samenwerkend leren. De vraag is of dat ook daadwerkelijk gebeurt en wat daarbij belemmeringen en stimulansen zijn op het niveau van de school, de technologie, de docent en de leerlingen...