Welke meetinstrumenten kunnen ontwikkeld worden om het lokale cultuurbeleid te ondersteunen?

In tegenstelling tot de professionele kunsten worden er over de amateuristische kunstbeoefening niet of nauwelijks gegevens verzameld over zaken als geldstromen, voorzieningen, activiteiten, bereik, behoeften, enz. En over de betekenis van kunstbeoefening voor lokale burgers en de lokale gemeenschap is nog minder bekend. Gemeenten en andere lokale of provinciale organisaties, die verantwoordelijk zijn voor het beleid op de amateurkunsten, hebben eenvoudigweg vaak niet de kennis en mogelijkheden zulke gegevens te verzamelen. Voor een goed lokaal cultuurbeleid zijn zij echter onontbeerlijk. Het ontwikkelen van een aantal goede en eenvoudig toepasbare meetinstrumenten zou dan ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een effectiever cultuurbeleid. Om de aard van cultuur recht te doen, zou het dan moeten gaan om zowel kwantitatieve als kwalitatieve meetinstrumenten.