Welke (medische) behandelingen leiden daadwerkelijk tot een verbetering of behoud van kwaliteit van leven en hoe is dit te meten?

Nog steeds worden de meeste behandelingen beoordeeld op de mate waarin ze het leven kunnen verlengen. De QUALY en meerdere afgeleiden daarvan zijn belangrijke stappen geweest in het kwantificeren van de kwaliteit van leven en de kosten daarmee verbonden. Het blijft echter moeilijk om bestaande en nieuwe behandelingen te toetsen en de invloed op de kwaliteit van leven uit te drukken. Het gevolg is dat op enkele algemene meetinstrumenten na, er weinig tot geen manieren beschikbaar zijn voor dit doel. De ontwikkeling van nieuwe meetmethoden met oa integratie met social media, wearables en andere nieuwe media moeten daaraan bijdragen.