Welke mechanismen zorgen ervoor dat bij de vorming van sterrenstelsels er verschillende vormen ontstaan zoals lensvormige stelsel, spiraalstelsel en nog vreemder: balkspiraalstelsels?

Veel gelezen over de verschillende sterrenstelsels, maar nooit was er uitleg over hoe het komt dat die verschillende stelsels ontstaan.