Welke materialen zijn nodig om de huidige samenleving om te vormen tot een duurzame samenleving die leeft op zonne-energie?

Materials for sustainable energy / Materialen voor energie van zon, van aardgas naar zongas Zonne-energie is een belangrijke oplossing voor de indringende vraag van de samenleving om fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energie. Zonne-energie is er in overvloed op aarde, duizenden malen meer dan nodig. Het is noodzakelijk zonlicht efficiënt om te zetten en op te slaan. Welke revolutionaire halfgeleidermaterialen en zonnecelconcepten kunnen we bedenken en ontwikkelen om rendementen van 50% of meer te verwezenlijken? Welke katalysatoren kunnen met de opgewekte elektrische spanning, water efficiënt en betrouwbaar splitsen in zuurstof en waterstof of koolstofdioxide omzetten in methaan? Welke reactoren ontwikkelen we om zongas te maken en hoe slaan we dit zongas veilig op? Hoe onttrekken we het benodigde koolstofdioxide uit de lucht? Hoe zorgen we er voor dat deze energiematerialen een lange levensduur hebben? Welke infrastructuur moeten we realiseren om de toekomstige energiestromen in de juiste banen te leiden en te verdelen? We staan voor de reusachtige wetenschappelijke uitdaging unieke functionele materialen te ontwikkelen en baanbrekende technologische innovaties te realiseren die de energievoorziening aan onze samenleving voor het eerst sinds de industriële revolutie fundamenteel zal veranderen.