Welke materialen kunnen een duurzame samenleving op basis zonne-energie realiseren?

Zonne-energie is er in overvloed op aarde, duizenden malen meer dan nodig. Die energie is echter verspreid over een groot oppervlak en varieert sterk in de tijd. Het is daarom noodzakelijk zonlicht efficiënt om te zetten en op te slaan. Op dit moment kunnen we met zonnecellen circa 25% van het zonlicht omzetten in elektriciteit. Welke revolutionaire halfgeleidermaterialen en zonnecelconcepten kunnen we bedenken en ontwikkelen om rendementen van 50% of meer te verwezenlijken? Welke katalysatoren kunnen met de opgewekte elektrische spanning, water efficiënt en betrouwbaar splitsen in zuurstof en waterstof of koolstofdioxide omzetten in methaan? Welke reactoren ontwikkelen we om zongas te maken en hoe slaan we dit zongas veilig op? Hoe onttrekken we het benodigde koolstofdioxide uit de lucht? De succesvolle materialen die deze toekomstvisie realiseren moeten niet alleen bijzondere en ongeëvenaarde functionele eigenschappen bezitten, maar tevens gebaseerd zijn op niet-schaarse en goedkope elementen; immers zonne-energie vereist grote oppervlakken. We staan voor de reusachtige wetenschappelijke uitdaging unieke functionele materialen te ontwikkelen en baanbrekende technologische innovaties te realiseren die de energievoorziening aan onze samenleving voor het eerst sinds de industriële revolutie fundamenteel zal veranderen. Het succes van deze inspanning zal de toekomst van generaties na de onze bepalen.