Welke marktallianties kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen?

Uit de SKIA IenM Ons toekomstbeeld is dat we als IenM slim gebruik maken van nieuw te ontwikkelen en al bestaande financieringsinstrumenten, verdienmodellen en marktbenaderingen. Op deze manier willen we ruimte bieden aan de creativiteit van bedrijven en nieuwe manieren vinden om ook in tijden van financiële krapte optimaal bij te dragen aan het bereiken van onze ambitieuze doelen.