Welke maatschappelijke schade vloeit er voort uit het veronachtzamen van "Feiten" en zijn er remedies?

De afgelopen decennia is er een steeds sterker wordende tendens om een loopje te nemen met FEITEN. In de journalistiek lijkt het er niet meer toe te doen of de inhoud van artikelen wel kloppen. (voorbeelden beschikbaar). Bij discussies in de politiek, op televisie wordt er niet meer doorgevraagd op socratische wijze. Als ABN dreigt met een braindrain bij te lage salarissen voor de top, wordt er niet gevraagd naar voorbeelden van de afgelopen jaren. Zo ontstaan er allerlei opvattingen/ aannames die geen grond hebben. Dat is schadelijk op langere termijn. Daarom moet er verweer komen. Een poging daartoe is de Fact Checker, maar daarmee kan je als journalist in de problemen komen (Rob Wijnberg) . De nuance is aan de verliezende hand. Wat zou hiertegen gedaan moeten en kunnen worden?