welke maatregelen zijn nodig nodig om overstromingen vanuit zee en rivieren het hoofd te bieden? Wat zijn de meest effectieve en duurzame manieren om water te weren, vertragen en bergen?

meerlaagsveiligheid is een cruciaal onderwerp voor de veiligheid van Nederland tegen overstromen. De inrichting van ons land moet hand in hand gaan met het beschermingsniveau dat de waterkeringen kunnen bieden.